Fundacja Twarda Sztuka

2.1.11

Ł a g o d n y d e s z c z

hello
Marek Bartelik "Łagodny deszcz"
Fundacja Twarda Sztuka
Warszawa 2010

Nakład 500+50 edycja limitowana [grafiki - Miguel Palma]
Format 190 x 120 mm
Objętość 224 stron
Oprawa twarda - płótno
Książkę wydrukowano na papierze Arctic
ISBN | 978-83-930435-1-4 |
cena: 40 zł / 35 zł zniżka studencka
Książka do nabycia 
w Głównej Księgarni Naukowej
im. Bolesława P R U S A
w Warszawie
www.prus24.pl
lub
na stronie F U N D A C J I
http://www.twardasztuka.pl/index.php?/contactkontakt/
akceptujemy PayPal
oraz
we Wrocławiu
w księgarni F A L A N S T E R
http://falanster.pl/
w Łodzi
w księgarni M A Ł A  L I T E R A  A R T
http://www.art.malalitera.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz